Dział Nauki

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Czwarty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach czterech tematów z zakresu tematycznego programu

Konkurs obejmuje cztery tematy z zakresu tematycznego programu:

  • TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy,
  • TEMAT 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek,
  • TEMAT 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji,
  • TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej ( konkursem objęte są kontakty z min. jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym.

Budżet w wysokości: 190 000 000 zł

Rozpoczęcie naboru wniosków: 27 maja 2022 r.

Zakończenie naboru wniosków: 18 sierpnia 2022 r. 16:00

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. (link do systemu – aktywny od dnia 27 maja 2022 r.).

Więcej informacji na stronie NCBR