Dział Nauki

Informujemy, że w systemie OSF można składać wnioski (IV edycja) o przyznanie środków finansowych na utrzymanie:

  • aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB)'
  • specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBi);

 

Regulowane ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania

Termin składania wniosków do 31 sierpnia 2022.

Termin składania wniosków do Działu Nauki - co najmniej na 5 dni przed zakończeniem naboru wniosków, zgodnie z zarzadzeniem Rektora nr 64/RKR/20212 z 31 grudnia 2021.

Dane wnioskodawcy (.pdf) do wniosku.