Dział Nauki

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 5 listopada 2019r. Minister Obrony Narodowej co roku nagradza w drodze konkursu nauczycieli akademickich uczelni wojskowych za znaczące osiągnięcia  w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku.

W bieżącym roku większość przyznanych nagród przypadło naukowcom Wojskowej Akademii Technicznej.

Decyzją nr 333/DSW Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2022 r. laureatami konkursu zostali:

  • za całokształt dorobku: prof. dr hab. inż. Jerzy Walentynowiczprof. dr hab. inż. Jerzy Choma,
  • za znaczące osiągnięcia z zakresie działalności organizacyjnej - ppłk dr inż. Bartłomiej Jankiewicz,
  • w kategorii za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej zespół w składzie:

dr inż. Konrad Sienicki, dr hab. inż. Leszek Baranowski, dr inż. Wojciech Kaczmarek, ppłk dr inż. Jacek Kijewski, dr inż. Krzysztof Motyl,  dr inż. Jarosław Panasiuk, dr inż. Waldemar Śmietański, dr inż. Damian Wojtyra, kpt. mgr inż. Piotr Turek.

W kategorii za znaczące osiągnięcie w zakresie działalności naukowej nagrody otrzymali:

dr hab. Aneta Wysokińska – Senkus z Akademii Sztuki Wojennej

oraz

dr hab. Jacek Fabisiak z Akademii Marynarki Wojennej.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

 

Przypominamy, że wnioski do kolejnej edycji Konkursu (osiągnięcia za rok 2022) należy składać do Działu Nauki do 31 stycznia 2023 r.