Dział Nauki

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa NCBR z dniem 15 listopada 2023 roku ogłasza Konkursu nr 1/PERUN/2023 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. Nowe technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa - PERUN.

Harmonogram konkursu:

  • Data ogłoszenia: 15 listopada 2023
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 01 grudnia 2023, godz. 9:00
  • Zakończenie naboru wniosków: 31 stycznia 2024, godz. 16:00
  • Wyniki konkursu: NCBR publikuje listę rankingową pozytywnie ocenionych wniosków i listę negatywnie ocenionych wniosków w terminie 6 miesięcy od daty upływu terminu składania wniosków.

Sposób składania wniosków:

Wnioskodawcy mogą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • badania naukowe (do VI poziomu gotowości technologicznej);
  • badania naukowe i prace rozwojowe (do IX poziomu gotowości technologicznej).

Budżet konkursu:

Konkurs nr 1/PERUN/2023 nie ma określonej alokacji. Na etapie naboru wniosków nie możemy udzielić odpowiedzi na temat puli środków przeznaczonych na finansowanie projektów wyłonionych w ramach całego konkursu.

 

Więcej informacji dotyczących regulaminu konkursu, zakresu temetycznego, a także tego, kto jest uprawniony do aplikowania znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/ncbr/ogloszenie-konkursu-nr-1perun2023