Dział Nauki

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 5 listopada 2019 r. Minister Obrony Narodowej co roku nagradza w drodze konkursu nauczycieli akademickich uczelni wojskowych za znaczące osiągnięcia  w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku naukowego.

W tym roku decyzją nr 42/DSW Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 2023 r. laureatami konkursu zostali:

  • za całokształt dorobku: prof. dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz i prof. dr hab. inż. Waldemar Trzciński,
  • za znaczące osiągnięcia z zakresie działalności naukowej zespół naukowców w składzie: dr inż. Paweł Baranowski, dr inż. Roman Gieleta, dr inż. Michał Kucewicz,
    prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, dr inż. Łukasz Mazurkiewicz,
  • za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak.

W kategorii za znaczące osiągnięcie w zakresie działalności organizacyjnej nagrodę otrzymał zespół  Akademii Marynarki Wojennej: dr Radosław Breska i mgr Wojciech Błażek, a w zakresie działalności dydaktycznej zespół Akademii Wojsk Lądowych w składzie: dr inż. Przemysław Żukowski i dr Paweł Makowiec.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.