Dział Nauki

Narodowe Centrum Nauki rozpoczęło nabór wniosków w konkursie pod nazwą DAINA 2 na projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

W konkursie DAINA 2 można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-litewskich projektów badawczych w konkursie DAINA 2 wynosi 10 mln zł.

Termin składania wniosków: 15 września 2020

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie NCN.