Dział Nauki

Jesienią 2021 r. sieć CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Informat...
Trwa nabór wniosków w ramach VIII edycji konkursu EIG CONCERT-Japan. Celem konkursu jest wspieran...
Dnia 04.01.2021 r. Narodowe Centrum Nauk ogłasiło międzynarodowy konkurs Weave-UNISONO w oparciu...
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Słowacka Agencja Badań i Rozwoju –...
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła drugą edycję programu Granty interwencyjne NAWA....
Narodowe Centrum Nauki ogłasza we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social...