Dział Nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA ogłasza nabór wniosków w ramach wymiany bilateralnej...
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza pierwszy konkurs w ramach programu ERA-NET Cofund ERA-...
Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią CHIST-ERA ogłasza konkurs na międzynarodowe proj...
Narodowe Centrum Nauki ogłasza międzynarodowy konkurs Weave-UNISONO w oparciu o procedurę agenc...
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłasza otwarcie naboru wniosków w programie umożli...
Narodowe Centrum Nauki zaprasza wszystkich naukowców do udziału w konkursie SHENG 2 na projekty b...