Dział Nauki

Został otwarty nabór wniosków do programów stypendialnych rządu francuskiego na lata 2020/2021.

Program finansuje ponad 400 miesięcy stypendiów rocznie i umożliwia wymianę uniwersytecką oraz naukową między Francją i Polską. Programy stypendialne umożliwiają polskim studentom sfinansowanie studiów we Francji na poziomie Master 2  (BGF Master 2-gi rok) lub Podwójnego doktoratu (BGF Doctorat) realizowanego między Francją i Polską.

Stypendia Master 2 (drugi rok studiów magisterskich): stypendium na okres od 1 do 10 miesięcy na ukończenie studiów magisterskich we Francji. Stypendysta otrzymuje 700 € na każdy miesiąc pobytu we Francji.
Termin składania wniosków: nabór zamknięty
Więcej informacji.

Stypendia na zrealizowanie Doktoratu: stypendium na trzy czteromiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu cotutelle albo codirection. Stypendysta otrzymuje 1060 € na każdy miesiąc pobytu we Francji.
Więcej informacji.
Termin składania wniosków: 18 maja 2020.

Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Campus France oraz Instytu Francuskiego w Polsce.