Dział Nauki

W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, większość krajowych i zagranicznych instytucji przyznających dofinansowanie przesunęła lub w najbliższym czasie przesunie ustalone wcześniej terminy składania dokumentów konkursowych oraz wszelkiego rodzaju sprawozdań i raportów dotyczących realizowanych projektów.

W trosce o zaplanowanie realizacji wymienionych przedsięwzięć w sposób prawidłowy, prosimy o bieżące monitorowanie komunikatów zamieszczanych na stronach internetowych tych instytucji oraz śledzenie informacji zamieszczanych na stronie Działu Nauki WAT.

Aktualne komunikaty:

Narodowe Centrum Nauki:
Wydłużeniu uległ termin składania raportów
Przesyłanie dokumentów do NCN
Utrudniony kontakt z pracownikami biura NCN
Komunikat ws. wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:
TECHMASTRATEG III - zmiana terminu składania wniosków
Sprawozdawczość w Funduszach Strukturalnych 2007-2013
Uproszczenia w rozliczaniu projektów w czasie pandemii
MarTERA 3 konkurs - zmiana terminu składania wniosków
POLLUX IX / CORE 2020 - zmiana terminu składania wniosków

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej:
Przedłużone terminy naborów w programach dla naukowców
Kontakt z NAWA

Komisja Europejska:
Nowe, przedłużone terminy składania wniosków w programie Horyzont 2020

Akcje COST
Open call collection date - postponed

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przesunięty termin składania raportów