Dział Nauki

Pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej mogą ubiegać się o niżej wymienione nagrody.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

1. Nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

 

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministra Obrony Narodowej)

1.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie nagród Ministra Obrony Narodowej dla nauczycieli akademickich uczelni wojskowych

 Wzór wniosku o nagrodę Ministra Obrony Narodowej (wersja Word)

Wnioski o nagrodę Ministra Obrony Narodowej należy złożyć do Działu Nauki do dnia  31 stycznia, a w przypadku wniosku o nagrodę za efektywne zarządzanie uczelnią wojskową, w szczególności osiągnięcie poprawy jej gospodarki finansowej do 30 kwietnia.

 

Nagrody Rektora Wojskowej Akademii Technicznej