Dział Nauki

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.) przedstawiła ofertę stypendiów wyjazdowych adresowanych do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni. Oferta dotyczy roku akademickiego 2021/2022.

DAAD jest największą na świecie organizacją wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. Główne zadania DAAD w Polsce to wspieranie współpracy polskich i niemieckich uczelni, naukowców i studentów oraz przyznawanie stypendiów polskim studentom, absolwentom i naukowcom na wyjazdy do Niemiec.

Najbliższe terminy składania aplikacji o stypendia dostępne są na stronie DAAD Polska.