Dział Nauki

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zapraszam do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców a Republiką Francuską PHC Polonium. Środki na projekty w ramach naboru są przeznaczone napokrycie kosztówpodróży i pobytów naukowców, z wyłączeniem finansowania samych badań.

Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

Termin składania wniosków: 23 lipca 2020 r.

Więcej informacji na stornie NAWA.