Dział Nauki

Nabór wniosków do konkursu START 2020 zostanie uruchomiony w drugiej połowie września br. i zakończy się 31 października br.

Celem programu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

Adresatami konkursu są wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku

Więcej informacji na stronie: FNP