Dział Nauki

Festiwal Nauki w WAT

W dniach 20 – 29 września 2019 r. odbędzie się XXIII Warszawski Festiwal Nauki. Podczas tegorocznej edycji, podobnie jak w latach ubiegłych, na uczestników festiwalu będzie czekać wiele fascynujących wykładów, pokazów i warsztatów organizowanych przez instytucje naukowe, edukacyjne, upowszechniające kulturę oraz stowarzyszenia i towarzystwa naukowe. W wydarzeniu weźmie udział również Wojskowa Akademia Techniczna. Dla uczestników przygotowaliśmy trzy spotkania w formie wykładów. Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych w naszej uczelni.

Uczestnictwo w Festiwalu Nauki jest bezpłatne.

„Lasery w kosmosie” –  prof. dr hab. inż. Zdzisław Jankiewicz

24 września, godz. 17, Biblioteka Główna, sala 7/8 (ul. gen S. Kaliskiego 19)

Rozwój podboju kosmosu pokrywa się w czasie z pojawianiem się i ekspansją zastosowań laserów. Te dziedziny uzupełniają się w wielu badaniach, a w szczególności  w geodezji satelitarnej i kosmologii.

Laserowe pomiary odległości do satelitów wyposażonych w kątowe odbijacze na ich powierzchniach z powodzeniem są od wielu lat wykorzystywane do dokładnych pomiarów geodezyjnych np. przemieszczeń płyt tektonicznych Ziemi. Umieszczenie przez misje Apollo kątowych odbijaczy światła na Księżycu umożliwiło laserowe pomiary odległości do naszego naturalnego satelity. Znaczenie tych pomiarów sprawia, że planowane są dalsze generacje tych badań z powiększeniem dokładności pomiarów odległości z ok. 2 cm nawet do ok. 0,1 mm.

Wszystkie sondy kosmiczne misji badawczych kierowanych do planet Układu Słonecznego lub ich księżyców wyposażane są w laserowe altymetry (pomiary wysokości) oraz często w laserowe urządzenia badające skład atmosfery i gruntu, które mogą być automatycznie przekazywane na Ziemię.

Ostatnio rozwija się kierunek wykorzystania promieniowanie laserowego do łączności kosmicznej. Na ziemi problem ten został praktycznie rozwiązany przy pomocy łączności światłowodowej. W kosmosie niepodzielnie jak dotąd panuje łączność z wykorzystaniem mikrofal. Ma one swoje zalety, ale dużą wadę związaną z ograniczonym pasmem (prędkością przesyłania informacji). Przejście na zakres optyczny może zaradzić tym problemom.

Podbój kosmosu nie może się odbywać bez czynnego udziału techniki laserowej.

 

„Czy telewizory LCD odejdą do lamusa? LCD v. OLED historia i przyszłość płaskich TV” – dr hab. inż. Jerzy Zieliński

25 września, godz. 17, Klub WAT, sala 103 (ul. gen. S. Kaliskiego 25 A)

Przełom XX i XXI wieku to czas lawinowej/jakościowej zmiany funkcjonujących na rynku systemów monitorów, ekranów telewizyjnych, komputerowych dla laptopów i telefonów. W miejsce „klasycznych” lamp kineskopowych weszły „płaskie” monitory ciekłokrystaliczne (LCD = Liquid Crystal Display); plazmowe (PDP = Plazma Display Panel); czy organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED= Organic Light Emitting Diode).

Przedmiotem wykładu będzie omówienie podstaw działania (sposobu wyświetlania informacji) w każdym z tych typów wyświetlaczy, omówienie podstawowych zalet i wad każdej z wymienionych technik oraz próba oceny, jaka będzie przyszłość systemów zobrazowania w najbliższym czasie.

 

„Oddziaływanie pola elektrycznego z materią – jak działa kuchenka mikrofalowa?” – dr hab. inż. Paweł Perkowski

 

26 września, godz. 17; Biblioteka Główna, sala 7/8 (ul. gen. S. Kaliskiego 19)

Podczas wykładu omówione zostaną mechanizmy oddziaływania pola elektrycznego z materią ze szczególnym uwzględnieniem zakresu radiowego i mikrofalowego. Zostanie wprowadzone pojęcie przenikalności elektrycznej ośrodka. Wyjaśnimy jak kondensator gromadzi w sobie pole elektryczne i dlaczego wypełnienie kondensatora dielektrykiem wyraźnie zwiększa jego możliwości gromadzenia energii elektrycznej.

Zajmiemy się również szczególnymi własnościami wody jako ośrodka polarnego i wpływem budowy molekularnej wody na efektywność jej odziaływania z polem elektrycznym. Przedstawimy, co się zmieni w wodzie (z punktu widzenia jej właściwości elektrycznych), gdy z bardzo czystej postaci (wody destylowanej i dejonizowanej) stanie się ona płynem zanieczyszczonym jonami (w wyniku dodania np. soli kuchennej).

Zostanie przedstawiona zasada działania kuchenki mikrofalowej. Spojrzymy też na ogrzewanie potrawy w kuchence mikrofalowej oczami fizyka i zastanowimy się, jaki wpływ na efektywność i jakość grzania ma forma potrawy i wybór naczynia. Powiemy, dlaczego nie powinniśmy wkładać metalowych przedmiotów do kuchenki i dlaczego talerz w kuchence musi się obracać oraz dlaczego w kuchence nie podgrzejemy żywności liofilizowanej.

Ponadto powiemy, co wspólnego ma kuchenka mikrofalowa z telefonem komórkowym i wifi, a na koniec wykładu przedstawimy, jak mikrofale mogą działać na organizmy żywe i jak to można wykorzystać.