Dział Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało Komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” i naborze wniosków w nastepujących modułach:

Dziedzictwo narodowe, Uniwersalia, Fundamenty.

Przedmiotem NPRH jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w realizacji projektów w dyscyplinach naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych i projektów zawierających treści humanistyczne lub realizowanych z zastosowaniem metod właściwych dla dziedziny nauk humanistycznych.

Wnioski należy składać w systemie ZSUN/OSF od dnia 4 września 2019 r. do dnia 31 października 2019 r.

Treść komunikatu i szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW.