Dział Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło kolejną edycję programu stypendialnego dla wybitnych młodych naukowców.

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Więcej informacji na stronie: MNiSW