Dział Nauki

Komisja do Spraw Etyki w Nauce PAN, która w 2016 r. opracowała „Kodeks Etyki Pracownika Naukowego” zwróciła się z prośbą do środowiska naukowego o przekazanie ewentualnych propozycji zmian do tego dokumentu. Konieczność nowelizacji Kodeksu wynika ze zmieniających się realiów życia szkół wyższych i instytutów naukowych w Polsce spowodowanych m.in. poprzez wejście w życie nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Uprzejmie proszę o przekazanie uwag w tej sprawie do p. Rafała Kardasia do dnia 24 stycznia 2020 r. drogą mailową.

Tekst obowiązującego Kodeksu dostępny jest na stronie internetowej PAN.