Dział Nauki

Zapraszamy do udziału w Projekcie PROM, którego celem jest doskonalenie kompetencji poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.

W okresie od 30 stycznia do 14 lutego 2020 r. prowadzimy dodatkową rekrutację uczestników projektu.

Rekrutacja skierowana jest wyłącznie do:
- uczestników studiów III stopnia w WAT;
- doktorantów Szkoły Doktorskiej WAT;

- doktorantów z zagranicy zainteresowanych przyjazdem do WAT w ramach międzynarodowej wymiany stypendialnej.

W ramach realizowanego w WAT Projektu PROM, sfinansowane zostaną wyjazdy zagraniczne zainteresowanych uczestnictwem osób w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni).

W ramach Programu sfinansowane zostaną:

1) koszty podróży uczestnika projektu;
2) koszty utrzymania uczestnika projektu;
3) koszty opłat konferencyjnych, opłat za szkolenia, kursy i wizyty studyjne na uczelniach i instytucjach badawczych oraz za inne krótkie formy kształcenia.

Wykaz działań uprawnionych do realizacji i sfinansowania znajduje się TUTAJ.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu – to niepowtarzalna okazja realizacji naukowego wyjazdu zagranicznego, w pełni sfinansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Szczegółowe informacje na temat Projektu znajdują się na stronie www.nawaprom2019.wat.edu.pl

Kandydatów zainteresowanych naukowym wyjazdem zagranicznym w roku akademickim 2019/20 zapraszamy do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej i odesłanie jej do Działu Nauki WAT:

- Ankieta dla uczestników z Polski
- Application Form for doctoral candidates from abroad

Wypełnione ankiety (skan PDF lub zdjęcia wykonane telefonem) prosimy przesyłać w terminie do 7 lutego 2020 r. na adresy mailowe: