Dział Nauki

25 III 2020 r. odbędzie się trzecia edycja Dnia z Horyzontem 2020. Wydarzenie odbędzie się w formule online. Rejestracja na wydarzenie jest obowiązkowa aby móc uczestniczyć w transmisji .

Spotkanie pozwoli uczestnikom zapoznać się z wybranymi przykładami polskich projektów realizowanych w ramach programu Horyzont 2020 oraz możliwościami aplikowania w konkursach w roku 2020. W dalszej części wydarzenia pojawi się możliwość wzięcia udziału w krótkich równoległych sesjach tematycznych prowadzonych przez ekspertów KPK nt. wybranych działań w programie Horyzont 2020 i szczegółowych zasad aplikowania w otwartych konkursach. Wiosenna edycja Dnia z Horyzontem 2020 będzie poświęcona nowościom związanym z Europejską Radą ds. Innowacji (EIC) oraz przyszłością jaka nas czeka po 2020 r. w konkursach europejskich.

Rejestracja na wydarzenie znajduje na stronie KPK.