Dział Nauki

"Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W związku z epidemią koronowirusa SARS-CoV-2 oraz z wprowadzonymi obostrzeniami, Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego informuje, że podjął decyzję o jednorazowej zmianie harmonogramu postępowania związanego z przyznaniem Nagrody im. prof. Wojciecha Świętosławskiego w roku 2020.

O nowych terminach zgłaszania kandydatów (nadsyłanie dokumentów) oraz uroczystego wręczenia nagród powiadomimy w kolejnej informacji, która zostanie rozesłana po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie informujemy, że jeśli ktoś z Państwa przygotował już niezbędne dokumenty, istnieje możliwość nadesłania ich pocztą elektroniczną już teraz.

Regulamin przyznawania nagród w roku przyszłym oraz wynikający z niego harmonogram pozostają bez zmian.

Wraz z życzeniami zdrowia oraz wszelkiej pomyślności,

Za Zarząd OW PTChem".


R.Nowakowski (Przewodniczący)
L. Fuks (Sekretarz)