Dział Nauki

Od 23 września do 2 listopada br. 18 grudnia 2020 młodzi uczeni mogą składać wnioski o stypendium w programie START.

Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy, przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych. Mogą się o nie ubiegać naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 r.ż.

W konkursie o stypendium oceniane są przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze. W ubiegłych latach wysokość stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

Na stronie FNP dostępny jest Regulamin Programu Instrukcja przygotowania wniosku.

Szczegółowe informacje o programie i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie programu START.