Dział Nauki

Informujemy, że 30 listopada 2020 na stronie www.wib.port.org.pl zostanie opublikowane ogłoszenie o otwartym konkursie na zespoły badawcze
w ramach programu Wirtualny Instytut Badawczy w dziedzinie biotechnologia medyczna – onkologia. Konkurs przygotowany jest w oparciu o ustawę
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.

Wraz z ogłoszeniem wskazany zostanie termin naboru wniosków. Opublikowane zostaną również dokumenty konkursowe, w tym regulamin oraz wzór umowy o finansowanie.