Dział Nauki

Informujemy, że na stronie www.wib.port.org.pl w zakładce Konkursy>> Ogłoszenia o konkursach zostało opublikowane ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie programu Wirtualny Instytut Badawczy w dziedzinie biotechnologia medyczna – onkologia.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie wraz z dokumentacją konkursową oraz do składania wniosków o finansowanie zgodnie z terminem naboru tj. od 1-12.03.2021 roku.

Przypominamy, że Wirtualny Instytut Badawczy to program finansujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. Został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2019r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Na jego cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł.

Wirtualny Instytut Badawczy to pilotażowy program, który udowadnia, że prawdziwie konkurencyjna nauka wychodzi poza budynki, laboratoria i istniejącą infrastrukturę. WIB to przede wszystkim ludzie – wykształceni, utalentowani, pełni pasji i zdeterminowani – którzy z zaangażowaniem i odwagą będą rozwijali koncepcje, docelowo służące całemu społeczeństwu – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, instytutu naukowo-badawczego z Wrocławia, który pełni rolę Podmiotu Zarządzającego programem. – WIB to projekt ważny z punktu widzenia podnoszenia konkurencyjności polskiej nauki. Przygotowywany przez Łukasiewicz – PORT z najwyższą starannością we współpracy z Ministerstwem i ekspertami zewnętrznymi. To ogromna satysfakcja, że dziś możemy zaprosić do udziału w konkursie inaugurującym program – dodaje.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Wirtualnego Instytutu Badawczego.