Dział Nauki

W związku z ogłoszeniem o konkursie ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w obszarze biotechnologia medyczna – onkologia w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego (link) zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się
w trybie on-line. Pierwsze spotkania zaplanowano na 17 i 22 grudnia 2020, godz.10:00.

Spotkania będą trwały ok. 90 minut. W pierwszej części przedstawione zostaną informacje dot. zasad konkursu na wyłonienie Zespołów Badawczych WIB. Druga część spotkania poświęcona zostanie rozmowie z uczestnikami oraz udzieleniu odpowiedzi na zadane wcześniej lub w trakcie spotkania pytania (czat). Celem usprawnienia przebiegu spotkania zalecamy, aby przed spotkaniem zapoznać się z dokumentacją konkursową dostępną pod wyżej wskazanym linkiem.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu on-line jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w ramach którego możliwe będzie zadanie pytań przed spotkaniem. Link do spotkania udostępniony zostanie drogą mailową wszystkim zarejestrowanym uczestnikom na kilka dni przed spotkaniem.

Rejestracja uczestnictwa /link/

Terminy wysyłania zgłoszeń – najpóźniej do dnia przed zaplanowanym spotkaniem informacyjnym, tj. do 16.12.2020 oraz do 21.12.2020 do godz. 12 stej