Dział Nauki

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 37/RKR/2019 z 15 października 2019 r. i zmieniającym go Zarządzeniem Rektora nr 72/RKR/2020 z 8 grudnia 2020 r. pracownicy naukowi w przypadku zawierania umów dotyczących międzynarodowych projektów badawczych uzyskali możliwość opiniowania dokumentów w języku angielskim. Dokumenty opiniuje zewnętrzna kancelaria prawna natomiast osobą w WAT koordynującą współpracę z kancelarią jest p. Rafał Kardaś z Działu Nauki (tel. 261 839 192).