Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w Programie LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Termin naboru wniosków: 18.01.2021 r. – 18.03.2021 r. do godz. 16:15

Więcej informacji na stronie internetowej NCBR.