Dział Nauki

Podmiot Zarządzający (Łukasiewicz – PORT) zaprasza kandydatów na liderów Zadań badawczych przygotowujących dokumentację aplikacyjną do pierwszego naboru wniosków o finansowanie w ramach Programu WIB na warsztaty pn. „Realizacja zadań badawczych oraz komercjalizacja w Programie WIB – aspekty praktyczne”, które odbędą się w dwóch terminach: 26 stycznia (wtorek) i 27 stycznia (środa) br. o godz. 10.00.

Celem warsztatu jest zapoznanie przyszłych (potencjalnych) liderów Wirtualnego Instytutu Badawczego z zakresem działań za jakie odpowiadać będą zarówno przygotowując, jak i później, realizując zadania badawcze finansowane w ramach Programu WIB. Przedstawiciele Podmiotu Zarządzającego (Łukasiewicz – PORT) przybliżą uczestnikom warsztatów praktyczne aspekty związane z zapewnieniem sprawnego zarządzania Zespołem Badawczym, jak również skutecznej i efektywnej komercjalizacji wypracowanej w ramach Zadania Badawczego Własności Intelektualnej.

Spotkanie prowadzone będzie za pośrednictwem platformy MS Teams, potrwa ok. 2 godzin, liczba miejsc jest ograniczona.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego  na adres:

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do platformy najpóźniej dzień przed spotkaniem. Przed wysłaniem zgłoszenia zalecamy zapoznanie się z dokumentacją konkursową (Ogłoszenia o konkursach), gdyż spotkanie poświęcone będzie praktycznym aspektom realizacji zadań badawczych w ramach Programu WIB, nie zaś wyjaśnianiu jego założeń. Dodatkowe materiały dotyczące Programu WIB można znaleźć na stronie internetowej programu w zakładce FAQ oraz DO POBRANIA/Prezentacje i Infografiki.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa:

25 stycznia br. do godz. 12.00 dla warsztatu zaplanowanego w dn. 26 stycznia br.

26 stycznia br. do godz. 12.00 dla warsztatu zaplanowanego w dn. 27 stycznia br.

W przypadku dużego zainteresowania Podmiot Zarządzający zaproponuje kolejne terminy spotkań.

Agenda warsztatów:

Temat: Realizacja zadań badawczych oraz komercjalizacja w Programie WIB – aspekty praktyczne

Terminy: 26-01-2021; 27-01-2021, godz. 10:00 – 12:00

 1. Wprowadzenie – dr Andrzej Dybczyński, Dyrektor ŁUKASIEWICZ – PORT, Podmiotu Zarządzającego WIB:
 • Cele Programu WIB;
 • Oczekiwania i wyzwania stawiane przed Liderem Zespołu Badawczego;
 1. Lider a realizacja Zadania badawczego WIB – Paweł Kurant, Dyrektor Programu WIB:
 • Definiowanie zakresu Zadania Badawczego przez pryzmat celów Programu WIB;
 • Efektywne zarządzanie Zespołem Badawczym w oparciu o regulacje Programu WIB;
 • Rola Lidera w relacjach z Podmiotem Zarządzającym, Jednostką Naukową oraz Konsorcjantami;
 • Na czym polega „wirtualność” Wirtualnego Instytutu Badawczego – wsparcie dla Lidera ze strony Podmiotu Zarządzającego w realizacji Zadania Badawczego;
 1. Komercjalizacja Własności Intelektualnej jako cel nadrzędny Programu WIB – dr Maciej Drożdż, Dyrektor ds. Transferu Technologii ŁUKASIEWICZ – PORT, ekspert ds. komercjalizacji Programu WIB:
 • Czym jest/może być lub czym nie jest/za co nie można uznać „komercjalizowalnej” Własności Intelektualnej – praktyczne przykłady;
 • Dialog, dyskusja, poszukiwanie kompromisu pomiędzy Liderem a Podmiotem Zarządzającym zapewnianiające skuteczną ochronę Własności Intelektualnej oraz podjęcie właściwej decyzji co do ścieżki/strategii komercjalizacji;
 • Podział zysków z komercjalizacji pomiędzy członków Zespołu Badawczego oraz ich Jednostki Naukowe – zasady Programu WIB w praktyce;
 1. Dyskusja

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez podmiot zarządzający Wirtualnym Instytutem Badawczym dla celów spotkań promocyjnych, webinariów, etc. przed zamknięciem aplikowania do konkursu ofert

Wszelkie dodatkowe inforamcje zawarte są na stronie Wirtualnego Instytutu Badawczego w zakładce AKTUALNOŚCI.