Dział Nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozowju przedstawiło wstępny harmonogram konkursów na 2021 r. 

Harmonogram podlega procesowi weryfikacji i zatwierdzenia przez nadzorujące NCBR ministerstwo.

Wszelkie informacje udostępnione zostały na stronie NCBR