Dział Nauki

Zasady przyznawania i wypłacania stypendiów naukowych na rozwój dla pracowników WAT znajdują s...
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło VIII edycję konkursu "Diamentowy Grant". Pr...
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.) jest najwięks...
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF) powstał na mocy podpisan...
Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce przyjmują wnioski o przyznanie stypendium rząd...
Program Polsko – Amerykańskiej Komisji Fulbrighta jest obecny w Polsce nieprzerwanie od 1959 r. ...