Dział Nauki

Misją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy m...
Zasady przyznawania i wypłacania stypendiów naukowych na rozwój dla pracowników WAT znajdują s...
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło VIII edycję konkursu "Diamentowy Grant". Pr...
Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.) jest najwięks...
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF) powstał na mocy podpisan...
Stypendia rządu francuskiego. Program finansuje ponad 400 miesięcy stypendiów rocznie i umożli...