Dział Nauki

Program "Diamentowy Grant" to coroczny program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukierunkowany...
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są corocznie przez Ministra Nauki i...