Dział Nauki

Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej "START" powstał, żeby wspierać wybitnych młodych uczony...
Program "Diamentowy Grant" to coroczny program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukierunkowany...
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są corocznie przez Ministra Nauki i...